Niềm vui nông thôn mới xã Tấn Mỹ anh hùng

17/01/2019 - 07:40

 - Hôm nay (17-1), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã anh hùng Tấn Mỹ (Chợ Mới) vui mừng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả hơn 8 năm Đảng bộ và nhân dân xã Tấn Mỹ chung tay xây dựng NTM, đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

A A

Với sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND xã, các ban ấp, sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng NTM. Xã Tấn Mỹ đổi mới tích cực từ công tác điều hành đến tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực, và chủ động triển khai, thực hiện những tiêu chí dễ không cần vốn làm trước, các tiêu chí cần có sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước thì vận động nhân dân đóng góp làm sau. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM toàn xã giai đoạn 2011-2018 hơn 204 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 62 tỷ đồng.

Diện mạo nông thôn Tấn Mỹ ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh

Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ Huỳnh Cẩm Giang cho biết: “Là 1 trong 3 xã cù lao Giêng của huyện Chợ Mới, Tấn Mỹ sở hữu các công trình kiến trúc tôn giáo cổ, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Địa phương đã tổ chức điểm du lịch homestay, xây dựng điểm du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Tấn Mỹ còn được bồi đắp lượng nước và phù sa dồi dào từ các con sông lớn xung quanh, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Công trình dự án Nam Vàm Nao đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tấn Mỹ thực hiện chương trình xây dựng NTM”.

Khi được tỉnh, huyện chọn làm xã NTM theo lộ trình năm 2018, Đảng ủy, UBND xã Tấn Mỹ đã ban hành nhiều văn bản thực hiện các tiêu chí NTM. Tích cực chỉ đạo, điều hành việc xây dựng NTM phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. 8 năm qua, các chủ trương, chính sách, đề án, các kế hoạch, giải pháp về xây dựng NTM được tuyên truyền sâu rộng và kịp thời đến người dân. Các ý kiến đóng góp, các cách làm hay từ người dân trong quá trình thực hiện cũng được UBND xã tiếp thu, ghi nhận.

Từ năm 2014 đến nay, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, xã Tấn Mỹ đã khuyến khích người dân chuyển dịch 930ha lúa và 200ha màu sang trồng xoài hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng tổng diện tích trồng xoài của xã lên 1.438ha (trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 20ha). Giá trị bình quân 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 320 triệu đồng/năm, tăng 155 triệu đồng/năm so năm 2011. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét, hộ khá giàu tăng nhanh, xuất hiện nhiều tỷ phú miệt vườn trên đất cù lao.

Các cuộc vận động an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn 140 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 2,91% tổng số hộ (giảm 2,34% so với năm 2011). Việc đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng từ chương trình thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản được thuận lợi. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ tăng dần về số lượng, chất lượng. Thu nhập bình quân đầu người hộ nông thôn của xã đạt 45,8 triệu đồng/người/năm. Vốn tích lũy hàng năm trong các hộ dân ổn định và tăng dần nên người dân có điều kiện xây dựng mới và nâng cấp nhà kiên cố ngày càng nhiều.

Ông Giang cho biết, công tác tuyên truyền vận động được đưa lên hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và sự đồng thuận hưởng ứng cao của người dân. Cũng như khi các công trình xây dựng NTM được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã làm cho người dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với công cuộc chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM.

“Để kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân phát triển xứng đáng là xã NTM nâng cao, tiến tới xã NTM kiểu mẫu trong tương lai, Đảng bộ và nhân dân xã Tấn Mỹ cần tiếp tục phát huy thành quả, tránh tư tưởng thỏa mãn, quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong những năm tiếp theo” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu đề nghị.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU