Phát huy dân chủ trong Đảng

24/04/2020 - 05:47

 - Toàn tỉnh hiện có 2.631/3.056 chi bộ ngành, ấp, khóm đã tổ chức đại hội, trong đó TP. Châu Đốc, huyện Thoại Sơn và An Phú đã tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc; đối với cấp cơ sở, có 17/816 chi, đảng bộ tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội chu đáo, đánh giá sát thực tiễn, phát huy dân chủ toàn diện, tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về phẩm chất, có năng lực và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

A A

Dân chủ, trọng tâm, trách nhiệm

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ ở từng Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các đảng bộ trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội bảo đảm đúng các quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh.

Tại đại hội điểm một số chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Châu Đốc, đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và của từng cán bộ, đảng viên. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị được tiến hành một cách chu đáo từ hình thức đến nội dung. Phần kết quả hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết có số liệu so sánh nhiệm kỳ trước, có đánh giá nhận xét rõ ràng…

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối vận Thành ủy Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt đại hội

Trong đại hội, sau khi đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chính trị, bản kiểm điểm của chi, đảng ủy, chủ tịch đại hội điều hành phần thảo luận khá linh hoạt, gợi mở nhiều vấn đề để phát huy trí tuệ tập thể. Các đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung thảo luận một cách sôi nổi, thiết thực. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích những thành tựu đạt được và làm rõ hạn chế, khuyết điểm của chi, đảng bộ nhiệm kỳ qua.

Có không ít ý kiến đóng góp tuy ngắn gọn nhưng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, nhấn mạnh vào những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác lãnh, chỉ đạo và đề xuất nhiều biện pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ tới. Chính nhờ những ý kiến thảo luận dân chủ, cởi mở làm không khí của đại hội diễn ra sôi nổi, không nặng nề, căng thẳng.

Chọn lựa nhân sự tiêu biểu

Công tác cán bộ đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi, cán bộ là người đề ra chủ trương, chính sách nhưng cũng là người tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đề ra. Chính vì vậy, tại đại hội, các đại biểu tham dự thường quan tâm, tập trung trí tuệ vào việc lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy khóa mới để bầu chọn đúng cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các chi, đảng bộ đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị và thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là xây dựng cấp ủy khóa mới tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Những nhân tố này là nòng cốt trong xây dựng chi, đảng bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã chủ động bổ nhiệm, điều động cán bộ gắn với kiện toàn cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất. Các đơn vị tổ chức thành công đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 chọn ra nhân sự tiêu biểu, xứng đáng giới thiệu bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt giải pháp đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, kể cả nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, quy trình thủ tục. Các cấp ủy Đảng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan. Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, kết luận và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng kiên quyết không để những người thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng và nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm… lọt vào cấp ủy khóa mới. Cán bộ được lựa chọn tham gia cấp ủy phải bảo đảm các tiêu chí về phẩm chất, năng lực, mẫu mực, uy tín, độ tuổi... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THU THẢO