Phát huy hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

13/04/2021 - 08:52

 - Cùng với tuổi trẻ cả nước, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” tại cụm đồng bằng sông Hậu đã đạt những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

A A

Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhà nước, vai trò của tuổi trẻ luôn được quan tâm, đề cao. Xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, cộng đồng xã hội, đại đa số thanh niên đã và đang ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò của thanh niên được thể hiện ở các phong trào, như: thanh niên lập nghiệp; tuổi trẻ giữ  nước; thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Thông qua các phong trào đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Được phát động từ năm 2013, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được các cấp bộ Đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn trên địa bàn các tỉnh Cụm đồng bằng sông Hậu. Thông qua cuộc vận động, xuất hiện nhiều tấm gương chi đoàn mạnh, hoạt động nổi bật với 3 tiêu chí: mạnh về tư tưởng, chính trị; về phong trào, hoạt động và về tổ chức. Đồng thời, khẳng định sức sống chi đoàn, sự dẫn truyền mạnh mẽ trong các thế hệ cán bộ Đoàn “dám nghĩ, biết làm”, là tấm gương sáng cho ĐVTN noi theo.

Trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc cụm đồng bằng sông Hậu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bí thư chi đoàn đã trực tiếp tạo động lực mạnh mẽ, truyền cảm hứng thúc đẩy mỗi cá nhân ĐVTN và tập thể chi đoàn không ngừng phấn đấu, vươn lên vì những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Từ những phong trào hành động cách mạng, với các hoạt động thực tiễn phong phú, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Đó là những bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc, công trình, phần việc, sáng kiến trong lĩnh vực học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Nhiều bạn là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi; có uy tín, ảnh hưởng tới ĐVTN, là tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị.

Để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng thành tích của các tập thể tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” cụm đồng bằng sông Hậu, tại TP. Châu Đốc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa tuyên dương, tặng bằng khen 7 Chi đoàn mạnh năm 2021. Đồng thời, trao giấy công nhận 42 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc Cụm đồng bằng sông Hậu năm 2021. Trong đó, Kiên Giang 11 đại biểu, TP. Cần Thơ 5 đại biểu, Cà Mau 3 đại biểu, Hậu Giang 9 đại biểu, An Giang 12 đại biểu và Bạc Liêu 2 đại biểu.

Bí thư Chi đoàn Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau Danh Thị Rót chia sẻ: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, với vai trò là người đứng đầu chi đoàn, tôi sẽ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi đoàn nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên. Tích cực tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Thường xuyên quan tâm chăm lo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng ĐVTN… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”.

THU THẢO