Phát huy vai trò Hội Nông dân trong bầu cử

01/06/2021 - 09:18

 - Qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy vai trò của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.

A A

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 168-KH/HNDT với mục đích giúp hội viên, nông dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử. Từ đó, có ý thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình, để ngày bầu cử 23-5-2021 thật sự là ngày hội của toàn dân.

Với tinh thần đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo hội viên, nông dân về những thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới. Cùng với đó, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền đã mang đến kết quả tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua. Từ đó, tác động tích cực đến tâm lý, nhận thức của nông dân, cùng chung tay đóng góp vào thành công của ngày bầu cử trong cả nước.

Nông dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình

Đồng thời, quán triệt một cách sâu sắc, toàn diện những chủ trương của Đảng, nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN tại địa phương để thực hiện cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động cho ngày bầu cử từ tháng 2-2021. Đồng thời, xác định đợt cao điểm tuyên truyền từ đầu tháng 4-2021 cho đến ngày bầu cử 23-5-2021. Trong đợt cao điểm, Hội Nông dân các cấp tập trung triển khai về: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ cử tri; các quy định và thể thức bầu cử… Đặc biệt, đã chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đến hội viên, nông dân. Sau ngày bầu cử, sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trong cả nước.

Để thông tin về ngày bầu cử đến với đông đảo hội viên và nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên truyền của các cấp hội. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương chuyển tải nội dung liên quan đến cuộc bầu cử một cách linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm và sự kiện. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng tuyên truyền thông qua bản tin nông dân và trang tin điện tử của đơn vị, nhằm giúp hội viên, nông dân tiếp cận nhanh chóng, kịp thời hơn. Tại cơ sở, các cấp hội cũng vận dụng công tác tuyên truyền vào buổi sinh hoạt của câu lạc bộ nông dân, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp để hội viên, nông dân nắm rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng ngày hội toàn dân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cũng tham gia vào Ban bầu cử HĐND tỉnh (đơn vị số 7) tại huyện Tịnh Biên. Qua đó, đã thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các tổ bầu cử chuyển đến; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu cầu của ủy ban bầu cử cùng cấp…

Qua công tác tuyên truyền của Hội Nông dân các cấp đã tác động tích cực đến nhận thức của hơn 101.240 hội viên trên toàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc vận động nông dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cử tri của mình. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, có 4 ứng cử viên thuộc Hội Nông dân ứng cử HĐND tỉnh, 45 ứng cử viên ứng cử HĐND cấp huyện và 529 ứng cử viên ứng cử HĐND cấp xã.

Từ sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp đã góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân của hội viên, nông dân trong việc lựa chọn người tài, đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên chặng đường phát triển mới của đất nước.

THANH TIẾN