Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

19/10/2020 - 06:37

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nông dân các cấp sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

A A

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong giai cấp nông dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, tổ chức hội các cấp đã tích cực vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xem đây là khâu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ.

Theo đó, các cấp hội đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững, hướng đến thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Các phong trào đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nông dân An Giang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM được các cấp hội quan tâm, chú trọng. Với phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể”, các cấp hội đã thu được những kết quả tích cực trong việc huy động “sức dân” vào công tác xây dựng NTM. Nổi bật là việc trực tiếp vận động và phối hợp vận động trên 1.000 lượt hội viên nông dân hiến trên 800.000m2 đất, đóng góp 300.000 ngày công lao động và hàng trăm tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn”.

Thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng “Cánh đồng lớn” cùng với việc triển khai Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của UBND tỉnh, Hội Nông dân các cấp đã chủ động vận động hội viên, nông dân tham gia tổ chức sản xuất với các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Chủ động tham gia sản xuất hàng hóa lớn, hình thành những vùng chuyên canh phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Đặc biệt, đã chủ động phối hợp các ngành tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tạo thuận lợi cho việc chuyên canh hóa, tăng uy tín cạnh tranh trên thị trường, phối hợp xây dựng mới nhiều mô hình và tổ hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 815 tổ hợp tác, có 20.053 thành viên và có 142 hợp tác xã nông nghiệp, với 16.212 thành viên. Nhờ làm tốt chính sách hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xây dựng “Cánh đồng lớn”, đã có khoảng 6-10% sản lượng lúa, các loại nông sản chủ lực khác của tỉnh được doanh nghiệp và các tổ chức đại diện của nông dân thực hiện liên kết tiêu thụ thông qua hợp đồng trong giai đoạn 2010-2019.

“Để triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) trong công tác xây dựng NTM, Hội Nông dân các cấp luôn nhận thức rằng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, các tiêu chí xây dựng NTM không ngừng được điều chỉnh, bổ sung theo hướng nâng cao về chất và đảm bảo tính bền vững. Do đó, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm của Đảng, nội dung, ý nghĩa của công tác xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò “chủ thể” của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM” - ông Nguyễn Văn Nhiên thông tin.

Đồng thời, các cấp hội sẽ tập trung vận động, hướng dẫn và tổ chức cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gắn với sản xuất tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản An Giang; tổ chức tập huấn, dạy nghề chuyển giao khoa học - công nghệ và cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất - kinh doanh; tích cực xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, phát triển nông nghiệp bền vững; vận động và tổ chức cho nông dân tham gia mối liên kết “6 nhà” là: nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp - ngân hàng - nhà phân phối...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nông dân các cấp sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, bằng việc làm cụ thể gắn với chương trình xây dựng NTM bền vững, phù hợp với lợi ích của nông dân. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, Hội Nông dân các cấp và giai cấp nông dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

THANH TIẾN