Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện cù lao

13/03/2023 - 04:07

 - Năm 2022, sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu; chăn nuôi và thủy sản khởi sắc, đảm bảo ổn định nhu cầu lương thực, thực phẩm. Chuyển dịch cây trồng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích đất.

A A

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới Lưu Minh Tuấn cho biết, tổng diện tích gieo trồng năm 2022 của huyện 57.145/58.826ha, đạt 97,14% kế hoạch. Trong đó, cây lúa xuống giống 34.452/36.684ha; năng suất bình quân 3 vụ đạt 6,32 tấn/ha, sản lượng ước đạt 217.737 tấn. Cây màu xuống giống 22.693/22.136ha, đạt 102,5% kế hoạch năm.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt hơn 11.472 tỷ đồng, tăng 1,12% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân cây trồng và thủy sản đạt 393,76 triệu đồng/ha (tăng 37,18 triệu đồng/ha so năm 2021), cây lúa đạt 123,49 triệu đồng/ha, cây màu đạt 464,21 triệu đồng/ha, thủy sản nuôi (trừ cá bè) đạt 4.942,61 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất cây lâu năm đạt 193,44 triệu đồng/ha.

Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm thực hiện. Diện tích áp dụng “3 giảm, 3 tăng” chiếm 96,3% diện tích (trong đó áp dụng “1 phải, 5 giảm” chiếm 63,22% diện tích). Chợ Mới triển khai 21 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, cấp 69 mã số vùng trồng, với diện tích 7.318ha lúa, rau màu, cây ăn trái.

Diện tích trồng cây ăn trái tiếp tục phát triển với hơn 8.010ha (xoài gần 6.416ha, chiếm 80,1% diện tích cây ăn trái toàn huyện). Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá xoài tiêu thụ sụt giảm từ đầu năm, sau đó ổn định. Sản lượng thu hoạch cây ăn trái khoảng trên 19.945 tấn, trong đó xoài hơn 18.630 tấn.

Ngành nông nghiệp huyện tích cực hỗ trợ nông dân ghi chép sổ tay nhật ký VietGAP; tập huấn nông dân về quy trình kỹ thuật, cách thực hiện mã code cho vùng trồng sầu riêng xã Long Kiến. Phối hợp Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo phổ biến các quy định mới về xoài xuất khẩu thị trường Nhật Bản.

Phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra hồ sơ và đánh giá thực địa 6 mã số vùng trồng trên cây xoài 3 màu cho Hợp tác xã (HTX) trái cây GAP Chợ Mới và HTX GAP cù lao Giêng. Phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời triển khai chính sách liên kết tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc ở xã Kiến Thành. Đến nay, Tập đoàn Lộc Trời tổ chức liên kết sản xuất giống xoài cát Hòa Lộc vỏ dày, với tổng diện tích 57,8ha của 88 hộ dân.

Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Tình hình chăn nuôi ổn định và tăng trưởng nhẹ so cùng kỳ. Toàn huyện có khoảng 14.400 con heo thịt; 18.840 con bò; 416.000 con gia cầm. Nuôi trồng thủy sản khởi sắc do giá cá tra tăng trở lại, tạo lợi nhuận cho người nuôi. Hiện nay, diện tích nuôi trồng của huyện đều có liên kết với doanh nghiệp theo tiêu chuẩn xuất khẩu và nuôi theo hình thức thâm canh công nghiệp. Sản lượng thu hoạch các loại thủy sản năm 2022 đạt 78.457,68 tấn.

Chợ Mới còn có 69 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng NTM, 9 mô hình nhà lưới sản xuất rau màu và 2 nhà màng ươm cây con. Các mô hình được nông dân duy trì sản xuất, cho kết quả khả quan. Chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực, 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Công tác thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Chợ Mới sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân Mai Văn Nhựt Thanh cho biết, năm 2022, tổng diện tích sản xuất toàn xã 1173,74ha. Trong đó, cây màu 41ha, vườn cây ăn trái hơn 1.132ha (xoài 1.097,74ha, chiếm 94%). Xã có 3 cơ sở bán cây giống tiêu thụ 8.000 cây giống/năm, 26 vựa lớn nhỏ thu mua xoài, đã cấp chứng nhận VietGAP cho 321 hộ nông dân diện tích 219,73ha, với 7 mã code (xuất khẩu sang Trung Quốc, Châu Âu). Đáng phấn khởi, HTX GAP cù lao Giêng đã thu mua hơn 52 tấn xoài của nông dân và thông qua doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 52 tấn xoài sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND xã Kiến An Trịnh Vĩnh Thụy cho biết, tổng diện tích đất canh tác rau màu của địa phương 792ha, chuyên trồng rau ăn lá các loại, rau gia vị (ngò gai, ngò rí, gừng, ớt) và đặc biệt có 3 loại rau gia vị là thế mạnh của vùng, gồm: Hành lá, hẹ lá và cải tùa xại. Công ty TNHH Thiện Phát Chợ Mới được Cục Bảo vệ thực vật cấp mới mã số vùng trồng ớt xuất khẩu sang Trung Quốc...

Phát huy thế mạnh “bệ đỡ” nền kinh tế, năm 2023, huyện Chợ Mới tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững; tăng trưởng sản xuất trên cơ sở tái cơ cấu ngành, sản phẩm; áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao tu nhập và đời sống dân cư nông thôn; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Năm 2023, huyện Chợ Mới phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 58.228ha; đạt 16/16 xã NTM, 7/9 tiêu chí huyện NTM; ít nhất 2 xã đạt NTM nâng cao; diện tích gieo trồng màu 22.196ha; phát triển HTX, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho sản phẩm làng nghề tham gia OCOP.

 

HẠNH CHÂU

 

nong-thon-moi