Phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới tỉnh An Giang

08/08/2019 - 07:43

Theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 5-8-2019 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang năm 2019. Thời gian phát động dự kiến trong tháng 8, công bố trao giải vào tháng 12.

A A

Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng NTM; biểu dương những gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng NTM; ghi nhận, cổ vũ, động viên đội ngũ những người làm báo tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM…

G.K