Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư kiểm tra nông thôn mới tại xã Bình Thạnh Đông

08/04/2019 - 07:52

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác vừa đến làm việc về tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân).

A A

Đến nay, xã Bình Thạnh Đông đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu, thu nhập đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2018, số hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã giảm còn 68/2.128 hộ, đạt tỷ lệ 3,2%. Xã quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại để đạt chuẩn NTM vào tháng 6-2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu, Ban Quản lý xây dựng NTM của xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ minh chứng; đồng thời Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh hỗ trợ cho xã đồng bộ hóa các số liệu. Xã Bình Thạnh Đông cần tập trung chỉ đạo quan tâm đến các tiêu chí đã đạt nhưng vừa mới ở mức quy định, phải theo dõi duy trì để đảm bảo bền vững như: tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y tế, thu nhập, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích xã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển đổi rau màu, cây ăn trái, đảm bảo cho tiêu chí thu nhập, giảm nghèo.

MỸ HẠNH