Phú Tân kêu gọi doanh nghiệp và nông dân tham gia liên kết tiêu thụ lúa, nếp

06/12/2021 - 07:31

 - Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân đã thu hoạch lúa, nếp vụ thu đông hơn 1.000ha.

A A

Điển hình tại xã Phú Hiệp, do giá nếp cùng kỳ xuống thấp, vụ mùa năm nay đa số nông dân xuống giống lúa chất lượng cao OM18, năng suất bình quân 700kg/1.000m2, giá bán từ 6.200 - 6.500 đồng/kg. Do chi phí vật tư tăng cao, những hộ có đất lời khoảng 1 triệu đồng/1.000m2, còn hộ thuê đất không có lời.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Tân, năng suất lúa, nếp vụ thu đông đạt bình quân 5,81 tấn/ha. Giá bán nếp tươi từ 4.900 -5.500 đồng/kg, lúa tươi 5.900-6.200 đồng/kg. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hiện đã thu mua hơn 411ha/1.041ha (tỷ lệ 39,47%). Giá thu mua của công ty tùy theo giống và thời điểm, đảm bảo bằng hoặc cao hơn thị trường. Nhờ chuyển đổi theo vùng quy hoạch, đặc biệt với những nơi thực hiện liên kết, nông dân có lợi nhuận cao hơn so với tự tìm đầu ra.

Hiện nay, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, có 6 doanh nghiệp đăng ký thu mua nếp vụ thu đông. UBND huyện Phú Tân đã chỉ đạo triển khai đến các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và nông dân, kết nối để hình thành chuỗi liên kết - tiêu thụ trong thời gian tới.

MỸ HẠNH