Phú Tân phát huy thế mạnh nông nghiệp

18/02/2020 - 07:38

 - Là huyện thuần nông, điều kiện về mọi mặt còn khó khăn, từ năm 2017, Phú Tân đã chọn dựa vào chính nông nghiệp làm nền tảng để vươn lên. Qua các năm, các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được điều chỉnh, bổ sung phù hợp điều kiện thực tế. Thành quả đạt được đã khẳng định lựa chọn của lãnh đạo và nhân dân vùng cù lao là đúng và tiếp tục giữ chủ đề “Năm nông nghiệp” trong năm 2020 này.

A A

Nông nghiệp là chủ đề được tập trung phát triển toàn diện ở Phú Tân trong năm 2020

Năm 2019, huyện Phú Tân cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chủ trương “Năm nông nghiệp” với 37 đầu công việc, phân rõ trách nhiệm cho 20 cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp và thường trực UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Kết quả, các xã, thị trấn đã hoàn thành 100% đầu công việc theo chương trình. Theo Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung, lấy chất lượng làm chính trong từng công việc, bên cạnh những điểm sáng của bức tranh kinh tế, an sinh xã hội cũng được quan tâm, tập trung toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện còn 2,2%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (giảm 0,62% so chỉ tiêu đặt ra là 0,5%).

Hiện nay, toàn huyện có 7 xã nông thôn mới (NTM), 1 xã NTM nâng cao, thực hiện nhất thể hóa mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn đạt 100%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn một số khó khăn, hạn chế: ngành nông nghiệp chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi diễn biến phức tạp. Trong khi đó, việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân tiếp tục gặp khó khăn; điều kiện địa hình và giá bất động sản đột biến gây trở ngại cho hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư… “Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 phải mang tính liên tục, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 làm tiền đề. Những khó khăn, vướng mắc của năm cũ cũng là giải pháp để khắc phục trong năm nay, xác định phát triển nông nghiệp là khâu then chốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội” - Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung thông tin.

Để triển khai chủ đề “Năm nông nghiệp”, năm 2020, UBND huyện đã xây dựng chương trình công tác với 34 đầu công việc trọng tâm. Phương hướng năm nay cũng là sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện nhằm về đích đúng mục tiêu đặt ra của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Về kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tạo nền tảng phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại-dịch vụ, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”; quan tâm củng cố, nâng chất hợp tác xã, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu lúa gạo, thương hiệu nếp Phú Tân…

Về văn hóa - xã hội, huyện sẽ nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đặt cao chất lượng hơn số lượng. Đồng thời, chú trọng chất lượng giáo dục và đào tạo, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa quốc gia. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh sẽ nâng chất phong trào quần chúng tự quản toàn diện, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dựa theo phương hướng trên, toàn huyện phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể: thu ngân sách đạt 129 tỷ đồng; duy trì và nâng chất 7 xã đạt chuẩn NTM; đào tạo nghề 600 lao động nông thôn và giải quyết việc làm 4.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2020 còn 1,95%... Huyện cũng tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư, nâng cấp các công trình trọng điểm như: giao thông, thủy lợi… Mời gọi, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh lực nông nghiệp - nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về địa bàn để có điều kiện thuận lợi phát triển.

MỸ HẠNH