Ra mắt mô hình “Hỗ trợ can thiệp giảm thiểu trẻ em lao động sớm” tại thị trấn Cái Dầu

08/12/2023 - 18:44

 - Chiều 8/12, tại khóm Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Hội LHPN huyện Châu Phú phối hợp Hội LHPN thị trấn Cái Dầu tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ can thiệp giảm thiểu trẻ em lao động sớm ”.

Ra mắt mô hình  “Hỗ trợ can thiệp giảm thiểu trẻ em lao động sớm” tại thị trấn Cái Dầu

Mô hình có 30 thành viên tham gia, trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó, sinh hoạt định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần hoặc lồng ghép tuyên truyền trong các buổỉ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, nhằm vận động mỗi gia đình quan tâm giáo dục, phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động sớm.

Tại các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, các thành viên tham gia mô hình sẽ được thông tin những nội dung chính sách, pháp luật liên quan vấn đề trẻ em lao động sớm; công tác hỗ trợ trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp; trang bị kiến thức, kỹ năng, tay nghề để ổn định sinh kế, tăng thu nhập và không để trẻ em lao động trái quy định của pháp luật….

ANH KIỆT