Sơ kết đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50

27/10/2020 - 16:39

 - Chiều 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức sơ kết đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ50) năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ50 Quân khu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành, địa phương… đã đến dự.

A A

Khen thưởng các tập thể

Trao cờ luân lưu cho Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang

Năm 2020, Quân khu 9 chọn tỉnh An Giang thực hiện điểm CVĐ50. Sau gần 1 năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu của CVĐ50, đạt nhiều kết quả khả quan. Ý thức chấp hành Luật Giao thông của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Quốc phòng có sự chuyển biến rõ nét, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế; phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm triển khai, nhân rộng. Nhiều sản phẩm, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan, đơn vị. Dịp này, 5 tập thể và 18 cá nhân được khen thưởng vì thành tích tốt trong thực hiện CVĐ50.

GIA KHÁNH