So sánh tiền điện theo đơn giá cũ và mới

05/05/2019 - 14:25

Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 8,36% từ ngày 20-3-2019, nhưng nhiều hộ gia đình cho biết tiền điện phải trả trong tháng vừa qua cao hơn tháng trước từ 30 - 50%.

A A

Theo TTXVN/Báo Tin tức