Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

01/07/2022 - 16:41

 - Ngày 1/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh An Giang trong 6 tháng đầu năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương.

A A

Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Việt Trí phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2022, Sở TN&MT An Giang ban hành chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, với tổng số 117 đầu nhiệm vụ. Đến nay, đã thực hiện hoàn thành 41/117 đầu nhiệm vụ (35%); tạm dừng 3 đầu nhiệm vụ, còn lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Thực hiện thỏa thuận chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Phòng TN&MT huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn; 11/11 huyện đã triển khai và hoàn thành 52% chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm…

Giám đốc Sở TN&MT An Giang Nguyễn Việt Trí cho biết, các tháng cuối năm, ngành TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các kế hoạch chuyên đề: Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT, kế hoạch cải cách hành chính, công tác truyền thông; hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xây dựng và trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật và 3 văn bản bổ sung. Triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra về TN&MT; thanh, kiểm tra đất bãi bồi; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình khai thác cát trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH