Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch: Tập huấn công tác điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử

11/10/2018 - 07:49

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, kiểm kê bổ sung thông tin di sản văn hóa phi vật thể đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 cho 200 cán bộ chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố.

A A

Cán bộ chuyên môn các huyện, thị, thành về tham dự Hội nghị tập huấn

Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh theo chương trình hành động của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, cam kết của UBND tỉnh với Chính phủ trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật của đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh.

Qua kết quả kiểm kê đến năm 2013, An Giang có 230 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, với 2.666 người tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của 156 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

TIn, ảnh: THANH HÙNG