Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

19/08/2020 - 07:42

 - Những tháng đầu năm 2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung rà soát nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng quy trình, quy định…

A A

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

Việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện theo quy định; giải quyết hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy Đảng thi hành kỷ luật đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng cho biết: “Ngay từ đầu năm, cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...”. Theo đó, 6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng các cấp đã kiểm tra 74 tổ chức Đảng và 4.497 đảng viên; giám sát 110 tổ chức Đảng và 355 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách (tăng 1 tổ chức Đảng so cùng kỳ). Cấp ủy Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên (giảm 25 đảng viên so cùng kỳ), trong đó có 7 cấp ủy viên (chiếm 20,59%), bằng các hình thức khiển trách 23, cảnh cáo 9, cách chức 2. Đơn vị thi hành kỷ luật nhiều nhất là: Phú Tân 13 đảng viên, Châu Thành 4 đảng viên, An Phú 4 đảng viên, TX. Tân Châu 4 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp. Kết quả, tố cáo đúng một phần, có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kết luận kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên (giảm 29 đảng viên so cùng kỳ), trong đó có 1 cấp ủy viên (chiếm 33,33%). Nội dung kiểm tra chủ yếu về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Qua kiểm tra, 3 đảng viên đều vi phạm, thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 7 đảng viên.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng: “Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đạt được những kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, toàn diện của cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của UBKT cấp trên, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp ngày càng chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao”.

Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy nhận định: một số cấp ủy và UBKT thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; giải quyết tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở một vài vụ việc còn chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. Công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát ở các địa bàn, lĩnh vực quan trọng đôi lúc chưa kịp thời. Nguyên nhân của hạn chế trên là do cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đang tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội nên một số ít cấp ủy chưa kịp thời lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; một số ít UBKT từng lúc, từng nơi chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chưa chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cấp mình; tình hình đơn tố cáo, phản ánh tăng, nhất là đơn tố cáo, phản ánh giấu tên và mạo tên.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Văn Răng đề nghị: “Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ; tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tập trung kiện toàn bộ máy đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp”.

HẠNH CHÂU