Tập huấn các Nghị định pháp luật

23/10/2020 - 08:17

 - Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12-2-2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020 NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Văn bản triển khai thực hiện chỉ số B1 của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh và các công văn, tài liệu khác hướng dẫn có liên quan. Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cùng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự hội nghị.

A A

Chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật) là một trong những chỉ số quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh khi các doanh nghiệp (DN) phải chịu nhiều chi phí do quy định pháp luật phức tạp hoặc do mức phí không hợp lý tạo ra chi phí hành chính, chi phí đầu tư, phí và lệ phí cao; nếu quy định pháp luật không rõ ràng, không khả thi sẽ tạo thêm chi phí cơ hội và chi phí không chính thức cho các DN. Do đó, thực hiện một số nhiệm cụ, giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh nhằm cắt giảm triệt để các chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho DN. Thông qua việc cải thiện chỉ số B1, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, đánh giá đúng thực trạng về chỉ số tuân thủ pháp luật hiện nay. Đồng thời, trên cơ sở xem xét lợi ích đạt được, giảm gánh nặng của chi phí B1 đối với DN…

N.H