Thẩm định nông thôn mới nâng cao xã Thoại Giang

23/07/2020 - 17:54

 - Sáng 23-7, đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang tiến hành thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở xã Thoại Giang (Thoại Sơn).

A A

Sau khi nghe đại diện xã Thoại Giang báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, đoàn thẩm định tỉnh An Giang  đã kiểm tra thực tế 19 nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; đồng thời đề nghị địa phương bổ sung, điều chỉnh 1 số nội dung, số liệu phù hợp. Kết quả, thống nhất xã Thoại Giang đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 19/19 tiêu chí; 35/35 chỉ tiêu.

Xã Thoại Giang được UBND tỉnh An Giang công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016. Đến năm 2018, Thoại Giang là 1 trong 3 xã được huyện Thoại Sơn chọn là xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Quá trình đó, xã đã duy trì, nâng cao được chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, có lộ trình, kế hoạch, từng bước hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

PHƯƠNG LAN