Thành ủy Long Xuyên trao quyết định công tác cán bộ

28/06/2022 - 13:45

 - Sáng 28/6, Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đồng thời trao quyết định cán bộ năm 2022.

A A

Trao quyết định của Tỉnh ủy An Giang về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025

Trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Long Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025

Trao quyết định điều động cán bộ của Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên đã công bố quyết định của Tỉnh ủy  về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Vương Mai Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình; công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Long Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng và ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Ngoài ra, Thành ủy Long Xuyên quyết định điều động ông Liêu Quốc Bình, Thành ủy viên, Phó Trưởng phòng Nội vụ  kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Mỹ Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Quý nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; điều động bà  Lê Thị Ngọc Vui, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nội vụ thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng phòng; điều động ông Nguyễn Quốc Bảo, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Bình Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bình Khánh nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; điều động ông Trần Huỳnh Tính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN phường Đông Xuyên đến nhận nhiệm vụ tại Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, giữ chức vụ Đội trưởng; điều động ông Đào Minh Hồng, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Đông Xuyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đông Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN HƯNG