Thi đua kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa liên thông”

15/06/2021 - 04:00

 - Nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn An Giang, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh triển khai kế hoạch của UBND tỉnh trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

A A

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

Trọng tâm là phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hoạt động rà soát quy định TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, hoặc liên thông thực hiện TTHC, góp phần thực hiện công cuộc cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, phát hiện kịp thời những cách làm hay, tác động tích cực đến mức độ hài lòng của người dân về chất lượng tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động kiểm soát TTHC trên cơ sở kế hoạch tổ chức và hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh. Đảm bảo TTHC được cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên môi trường điện tử (cổng dịch vụ công trực tuyến) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương được kiểm soát về nghiệp vụ. Từ đó, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, không hình thức, phô trương, lãng phí, cán bộ, công chức tích cực thi đua lập thành tích trong thực hiện TTHC, kiểm soát TTHC hoặc có sáng kiến cải cách TTHC. Tiêu chí chấm điểm thi đua căn cứ vào 10 tiêu chí lớn: việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm soát các quy định TTHC; công bố công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ; việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; sáng kiến trong hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử; thực hiện đúng chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ cho biết, thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện cập nhật, công khai tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, góp phần quan trọng trong cải cách TTHC của tỉnh. Bước đột phá trong công tác cải cách TTHC của tỉnh từ năm 2020 đến nay là triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), được UBND tỉnh đánh giá cao.

Việc thực hiện cải cách TTHC thông qua cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử cấp tỉnh được xây dựng tập trung tại tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông tới 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Hệ thống hỗ trợ người dân và DN trong tra cứu tình trạng hồ sơ cũng được thực hiện trực tuyến hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các địa phương.

Đặc biệt, việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết các TTHC đã được thực hiện thông qua môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức và DN.

Các sở, ban, ngành và địa phương cũng tích cực nghiên cứu, triển khai những giải pháp, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua  đường bưu điện thông qua các mô hình sáng kiến trong cải tiến TTHC ở các đơn vị, địa phương bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN khi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các TTHC, được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Với quyết tâm hướng tới xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển với phương châm “Trách nhiệm - một cửa - thân thiện - hiệu lực - hiệu quả - đúng pháp luật - phù hợp lòng dân”, trong năm 2021, An Giang tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong các khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU