Thoại Sơn phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

21/10/2020 - 06:20

 - Được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh An Giang vào năm 2018 đến nay, huyện Thoại Sơn đã và đang tiếp tục giữ vững danh hiệu huyện NTM và nỗ lực phấn đấu xây dựng kế hoạch cho huyện NTM nâng cao.

A A

Ngay sau khi đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2018, ngoài nhiệm vụ giữ vững danh hiệu, Thoại Sơn còn thực hiện nhiệm vụ nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu cho huyện NTM nâng cao. Bởi, huyện luôn nhận thức rõ việc xây dựng NTM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ngay sau khi đạt chuẩn huyện NTM, Thoại Sơn đã chọn 3 xã: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, và Thoại Giang để tập trung thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo ra một vùng quê đáng sống, sau khi phát động xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã Thoại Giang đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể, từng ấp, từng địa bàn dân cư, tranh thủ các nguồn lực, huy động sự tham gia của người dân để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và các thể chế văn hóa, đặc biệt dưới sự hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người dân đã tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây và con chủ lực mà địa phương có lợi thế, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất đất nông nghiệp. Kết quả, xã đã xây dựng, triển khai và phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng quýt ứng dụng công nghệ cao; nuôi gà trên đệm lót sinh học; nuôi lươn, cá trê vàng, cá lóc trên bể bạt; trồng dưa leo, trồng nấm Linh Chi ứng dụng công nghệ cao, nuôi nhộng Tằm Thảo.

Thoại Giang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thoại Giang với diện mạo nông thôn ngày càng nâng cao, từ đường xã, đường trung tâm xã đến huyện đạt 100%; đường trục ấp, đường liên ấp đạt 100%; đường ngõ, xóm được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%; đường trục chính đường nội đồng đạt 100% đến hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh; diện tích sản xuất đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chiếm 1,18% theo chuẩn nghèo đa chiều. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 93,03% và tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 65,70%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,08%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95,99%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,66%… Vậy là, xã Thoại Giang được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2016 và được chọn làm xã điểm của huyện trong xây dựng xã NTM nâng cao từ năm 2018.

Đến nay, Thoại  Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1835/QĐ-UBND, ngày 6-8-2020 công nhận Thoại Giang đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020. Ngày 9-9 vừa qua, UBND huyện Thoại Sơn đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Thoại Giang đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện  chương trình xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2017-2020 là 15 tỷ 451 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 566 triệu đồng, ngân sách tỉnh 660 triệu đồng, ngân sách huyện 90 triệu đồng, ngân sách xã 430 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên 6,2 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 5,1 tỷ đồng, doanh nghiệp 395 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 1,9 tỷ đồng.

Tại buổi lễ công bố xã Thoại Giang đạt chuẩn NTM nâng cao, UBND huyện Thoại Sơn đã phát động phong trào thi đua thực hiện xã NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Thoại Sơn, đại diện các xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã tiến hành ký kết thi đua của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhấn mạnh: “Từ nay đến năm 2025, khoảng thời gian không dài nhưng để đạt mục tiêu huyện NTM nâng cao, Thoại Sơn sẽ tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn hoặc cần vốn ít; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiến độ xây dựng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, tập trung đầu tư cho 3 xã: Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú, Định Thành để đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Hy vọng thời gian tới, Thoại Sơn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, sự đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình đề ra”. 

PHƯƠNG LAN