Thông tin phản ánh 7 đơn vị thuộc Sở Y tế An Giang chi sai hơn nửa tỷ đồng kinh phí phòng dịch không đúng sự thật

02/08/2022 - 15:54

 - Ngày 2/8, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, thông tin 7 đơn vị thuộc Sở Y tế An Giang chi sai hơn nửa tỷ đồng kinh phí phòng dịch là không đúng sự thật.

A A

Cụ thể, ngày 22/7/2022, Sở Tài chính An Giang phát hành Công văn 1879/STC-HCSN về việc kiểm tra, đối chiếu kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị trực thuộc, với 4 nội dung: Chi chế độ phụ cấp cho lực lượng chống dịch và chi phí cách ly, điều trị, hỏa táng bệnh nhân COVID-19; chi phí điều trị cho bệnh nhân; chi mua sắm; chi sửa chữa cơ sở vật chất.

Trong đó, nội dung chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, có 7 đơn vị chi chưa đúng chế độ, định mức và thiếu thủ tục thanh toán, đề nghị Sở Y tế An Giang rà soát, xuất toán, nộp trả lại ngân sách nhà nước những khoản chi sai quy định, không đủ thủ tục thanh toán, với sồ tiền 568,686 triệu đồng; nhiều nhất là Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 575,081 triệu đồng, chủ yếu do thiếu quyết định phân công nhiệm vụ lực lượng tham gia phòng, chống COVID-19, chứ không phải chi sai quy định như phản ánh.

Việc này, Sở Y tế An Giang khẳng định do thiếu thủ tục thanh toán, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế rà soát, nộp trả lại ngân sách nhà nước, chứ không phải chi sai quy định. Theo đó, Sở Y tế đã lập kế hoạch kiểm tra kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 các đơn vị y tế trực thuộc trong tháng 8/2022, để rà soát các nội dung chi từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định nhà nước và yêu cầu Trung tâm Y tế Châu Phú bổ sung quyết định phân công nhiệm vụ lực lượng tham gia phòng, chống dịch, để hoàn thiện hồ sơ thanh toán và gửi lại Sở Tài chính thẩm định và thanh toán cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu