Thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp tại “Cà phê doanh nhân”

16/05/2019 - 07:55

 - Lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ sáu (17-5-2019), tại cà phê sân vườn Thắng Lợi 1 (số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) sẽ diễn ra buổi “Cà phê doanh nhân” kỳ IX-2019.

A A

Theo chương trình, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp nội dung liên quan đến các quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh; phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Các doanh nghiệp có vướng mắc về thủ tục cấp nhãn hiệu chứng nhận An Giang hoặc chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có thể gửi trước câu hỏi về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp hoặc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, đồng thời chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận.

NGÔ CHUẨN