Tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới

24/05/2019 - 07:43

 - Năm 2019, An Giang đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để đến cuối năm, toàn tỉnh có 57/119 xã NTM (chiếm 47,9%). Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn của toàn hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của doanh nghiệp và người dân.

A A

Tăng tốc “về đích” huyện nông thôn mới đầu tiên

Năm 2019 được xem là giai đoạn nước rút quan trọng để đến cuối năm 2020, An Giang hoàn thành chỉ tiêu đạt 61/119 xã NTM (chiếm 51,26%) theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh (Văn phòng điều phối NTM), đến nay, trên địa bàn An Giang đã có 50/119 xã được UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn “xã NTM”, đạt tỷ lệ 42,02% tổng số xã. Thoại Sơn là huyện đầu tiên có 14/14 xã đạt chuẩn NTM (Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Thoại Giang, Vĩnh Khánh, Định Thành, Định Mỹ, Tây Phú, An Bình, Vọng Đông, Bình Thành, Vĩnh Chánh, Vọng Thê, Phú Thuận và Mỹ Phú Đông), trong khi TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc có 2/2 xã đều đạt chuẩn NTM. Các địa phương còn lại đạt khá, gồm: TX. Tân Châu (3/9 xã là Long An, Phú Vĩnh và Tân An), huyện Chợ Mới (8/16 xã là Mỹ Hiệp, Hòa An, Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành, Long Kiến, Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân), Châu Phú (6/12 xã là Bình Mỹ, Khánh Hòa, Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Chánh và Vĩnh Thạnh Trung), Phú Tân (4/16 xã là Phú Lâm, Tân Hòa, Phú Bình và Hiệp Xương), Tịnh Biên (3/11 xã Thới Sơn, Núi Voi và Tân Lợi), Châu Thành (4/12 xã là Cần Đăng, Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận và Bình Hòa), An Phú (2/12 xã là Khánh An và Đa Phước), Tri Tôn (2/13 xã là Tà Đảnh và Vĩnh Gia).

Xã Lương Phi (Tri Tôn) nỗ lực đạt nông thôn mới vào tháng 6-2019

Đối với những xã còn lại, có 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 37 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 25 xã đạt 5 - 9 tiêu chí (không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí). Số tiêu chí bình quân của xã trên toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã. Trong các địa phương nỗ lực xây dựng NTM, Thoại Sơn tăng tốc khá nhanh, hoàn thành huyện NTM sớm hơn lộ trình của tỉnh (dự kiến công bố huyện NTM vào tháng 6-2019, thay vì năm 2020 như kế hoạch). Đây sẽ là động lực quan trọng để các địa phương nỗ lực theo.

Tích cực hỗ trợ

Tháng 3-2019, đoàn công tác tỉnh phối hợp Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã khảo sát thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM TP. Long Xuyên về các tiêu chí, chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; làm việc với BCĐ huyện Thoại Sơn về công tác chuẩn bị đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018.

Những tháng đầu năm 2019, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 đối với các xã: Long Kiến, Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân (Chợ Mới), Vọng Thê, Phú Thuận, Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn), Bình Hòa (Châu Thành), Tân An (TX. Tân Châu), Hiệp Xương (Phú Tân), Tân Lợi (Tịnh Biên), Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú). Song song đó, phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và làm việc với UBND các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú về việc chọn huyện thực hiện xây dựng đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại các xã điểm năm 2019 - 2020 và kết quả duy trì, nâng chất tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận giai đoạn 2011 - 2018. Đồng thời, xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị công nhận xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ấp NTM trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2018 - 2020. Văn phòng Điều phối đã tổ chức các lớp tập huấn về cơ sở dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019. Song song đó, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 25/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND liên quan đến xây dựng NTM. Văn phòng Điều phối đã trình UBND tỉnh công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất đề tài khoa học - công nghệ thuộc Chương trình khoa học - công nghệ phục vụ xây dựng NTM tỉnh An Giang.

Với nỗ lực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của tỉnh và quyết tâm phấn đấu của các địa phương, toàn tỉnh đặt quyết tâm đạt 57 xã NTM vào cuối năm 2019 và hoàn thành chỉ tiêu có được 61/119 xã NTM vào năm 2020, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn 2021 - 2025.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN