Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

17/08/2022 - 11:54

 - Sáng 17/8, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

A A

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Bằng khen cho các tập thể

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển trao Bằng khen cho các cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW đạt nhiều kết quả quan trọng; xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên... về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chính đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực.

Đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, người đứng đầu phải sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống...

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

HẠNH CHÂU

 

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu