Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

15/02/2019 - 07:35

 - Năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ tỉnh đến tận xã, phường, thị trấn; kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và môtô, xe gắn máy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

A A

Ban ATGT tỉnh yêu cầu tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ ATGT cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát, kết hợp giữa xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

H.C