Toàn tỉnh hiện có 61 xã nông thôn mới

02/11/2020 - 06:27

Toàn tỉnh An Giang hiện có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới (NTM)” (đạt 51,2% tổng số xã). UBND tỉnh đã ban hành quyết định chọn 28 xã điểm, 2 địa phương cấp huyện (Chợ Mới và Châu Thành) tập trung đầu tư đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

A A

Các tháng còn lại của năm 2020, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia... Tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, các công trình - dự án chậm tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, các công trình - dự án của các xã điểm xây dựng NTM để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

T.T