Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B162

08/08/2022 - 15:46

 - Chiều 8/8, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B162 năm 2022 (hệ không tập trung).

A A

Trao quyết định Ban Cán sự lâm thời lớp B162

Các học viên tham gia lớp học

Lớp trung cấp lý luận chính trị B162 có 80 học viên. Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Trước đó, ngày 6/8, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị B161 (hệ không tập trung).

PHƯƠNG LAN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu