Tuổi trẻ An Giang tích cực xây dựng nông thôn mới

15/10/2019 - 07:28

 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010- 2020), toàn tỉnh đã thực hiện 30 công trình thanh niên cấp tỉnh; hơn 3.200 công trình thanh niên cấp huyện; 40.820 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị thực hiện trên 760 tỷ đồng.

A A

Đồng thời, sửa chữa và cất mới hơn 100 cầu nông thôn; phát hoang cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài trên 530km, thu hút trên 98.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hàng năm, trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới thông qua các công trình, phần việc thanh niên.

Nhằm giúp các đoàn viên, hội viên, sinh viên đang gặp khó khăn về nhà ở, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khởi công cất mới 1.350 căn nhà, với tổng kinh phí trên 16,5  tỷ đồng.

PHƯƠNG LAN