Tuyên dương “Người cộng sản trẻ tiêu biểu” năm 2020

01/07/2020 - 14:05

 - Tối 30-6, Đoàn Trường đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang tổ chức lễ tuyên dương “Người cộng sản trẻ tiêu biểu” năm 2020. Có 28 gương đảng viên trẻ là sinh viên và cán bộ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực các hoạt động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, được khen thưởng các cấp được tuyên dương đợt này.

A A

Đây là lần đầu tiên, Đoàn trường tổ chức lễ tuyên dương đảng viên trẻ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập và rèn luyện; chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học An Giang (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Dịp này, Đoàn trường cũng phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mỗi đoàn viên, sinh viên tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, phát  huy sức trẻ trong tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng. Mỗi đoàn viên, sinh viên có ít nhất 1 ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin điện tử ytuongsangtao.net.

Giao lưu đảng viên trẻ tiêu biểu

PHƯƠNG LAN