UBND tỉnh chỉ đạo vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

11/08/2020 - 06:47

 - UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.

A A

Để thực hiện nghiêm Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của HSSV, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT trong năm học 2020-2021, thực hiện đạt 100%. Phối hợp Bảo hiểm xã hội hướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh. Tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHYT; củng cố và phát triển y tế trường học.

HẠNH CHÂU