Ứng dụng hệ thống SCADA giám sát chất lượng nước online

22/07/2019 - 07:37

 - Sở Khoa học và Công nghệ vừa hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Ứng dụng hệ thống SCADA để giám sát chất lượng nước online của hệ thống cấp nước Long Bình (An Phú) và hệ thống cấp nước Hòa Bình (Chợ Mới) do ông Trần Ngọc Liễm làm chủ nhiệm dự án (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh). Thời gian thực hiện 12 tháng (từ tháng 6-2019 đến tháng 6-2020). Địa điểm triển khai dự án tại huyện Chợ Mới và An Phú. Tổng kinh phí thực hiện hơn 614 triệu đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 151 triệu đồng.

A A

Mục tiêu ứng dụng hệ thống SCADA để giám sát chất lượng nước online, nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước cấp đến người dân thông qua việc giám sát liên tục các chỉ tiêu đặc trưng, cơ bản có trong nước cấp. Số liệu phân tích được cập nhật kịp thời và chính xác để đưa ra những giải pháp xử lý, điều chỉnh thiết bị máy móc nhằm đảm bảo nguồn nước cấp đến người dân đạt chất lượng theo yêu cầu.

Ông Trần Ngọc Liễm phân tích, thực hiện dự án sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm chi phí kiểm tra, phân tích mẫu tại 2 trạm cấp nước, qua đó tăng lợi nhuận, với tổng số tiền gần 212 triệu đồng/năm. Đồng thời, qua kết quả tính toán hiệu quả kinh tế của dự án, thời gian hoàn vốn của dự án hơn 2 năm, cho thấy dự án được thực hiện với tính khả thi cao về mặt kinh tế. Ngoài ra, dự án còn mang lại một số lợi ích về xã hội nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi cung cấp cho khách hàng. Khi đầu tư ứng dụng hệ thống SCADA, các thông số pH, Chlorine dư và độ đục không nằm trong ngưỡng thích hợp sẽ được cảnh báo ngay đến cán bộ quản lý hệ thống để có những điều chỉnh thích hợp.

Ông Liễm cho rằng, việc giám sát chất lượng nước tại các hệ thống cấp nước được thực hiện bán tự động (tức là sử dụng nhân lực và đưa thiết bị đến lấy mẫu, phân tích với số lần và thời gian nhất định), việc làm này rất mất thời gian và kết quả chưa thực sự chính xác. Vì vậy, thay vì kiểm tra định kỳ như trước đây, khi lắp đặt và ứng dụng công nghệ giám sát tự động chất lượng nước từ xa không sử dụng hóa chất, có thể kiểm soát chất lượng nước liên tục, đồng thời hệ thống phần mềm sẽ phân tích dữ liệu cho ra kết quả ngay lập tức, giúp giảm chi phí thuê nhân công, nhưng mang lại hiệu quả cao.

Nếu thực hiện thu mẫu và phân tích thủ công, nhân viên phải tiếp xúc với môi trường độc hại có thể gây hại đối với sức khỏe, đi lại khó khăn và mất nhiều thời gian trong quá trình thu, phân tích mẫu. Vì vậy, việc giám sát tự động các chỉ tiêu trong nước cấp sẽ hạn chế được các vấn đề trên, đảm bảo sức khỏe công nhân trong quá trình hoạt động. Chất lượng nước cấp được giám sát liên tục, độ chính xác cao sẽ đảm bảo lượng nước cung cấp cho người dân đạt chất lượng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, việc không sử dụng hóa chất, thiết bị phân tích các chỉ tiêu có trong nước khi đầu tư hệ thống giám sát góp phần giảm thiểu tác động của chất thải phòng thí nghiệm đến môi trường.

Nội dung thực hiện dự án: giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh, trên cơ sở đó lựa chọn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Hùng cung cấp thiết bị. Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ, thiết bị áp dụng tại đơn vị, lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, công nghệ đầu tư cho dự án. Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm ghi nhận thông số kỹ thuật và đánh giá kết quả thực hiện.

Sản phẩm của dự án là đầu tư và đưa vào vận hành ổn định công nghệ giám sát tự động chất lượng nước từ xa không sử dụng hóa chất tại hệ thống cấp nước Long Bình (tại thị trấn Long Bình) và hệ thống cấp nước Hòa Bình (tại xã Hòa Bình). Chỉ tiêu giám sát: pH, độ đục, Clo dư. Số liệu đo được lưu trữ, hiển thị trên hệ thống SCADA của máy chủ đặt tại trung tâm; một báo cáo khoa học tổng kết dự án.

Mỗi hệ thống cấp nước sẽ được trang bị các thiết bị với thông số kỹ thuật cụ thể: máy phân tích clo dư tích hợp sensor đo pH ứng dụng đo kiểm độ pH và nồng độ clo dư trong nước một cách liên tục. Máy cảm biến độ đục để đo kiểm độ đục trong nước một cách liên tục. Trang bị hệ thống giám sát trung tâm SCADA, với các thông số kỹ thuật cụ thể: hệ thống giám sát trung tâm ứng dụng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát từ xa và có những giải pháp xử lý khi số liệu về pH, Clo dư, độ đục không nằm trong ngưỡng cho phép.

Công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng, cung cấp nước sinh hoạt, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Việc bảo vệ, sử dụng khai thác hiệu quả bền vững các công trình nước sạch là rất cần thiết.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU