Vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

21/05/2019 - 08:00

 - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Bằng những cách làm hiệu quả, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao...

A A

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM với nội dung, hình thức luôn được đổi mới, cụ thể và sát thực tiễn. Bên cạnh đó, chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội, đoàn thể, như: “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng NTM, văn minh đô thị”...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai hoạt động có hiệu quả. MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 507.405 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 93,31%); 863 khóm, ấp văn hóa (đạt 97,18%); 10 xã văn hóa, 49 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Khánh thành Khu nhà Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)

Nhằm giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, thời gian qua, MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, từng bước xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 9.582 cuộc tuyên truyền, với 619.920 lượt người tham dự. Đồng thời, phối hợp tổ chức đưa 53 chuyến hàng Việt về nông thôn, triển khai nhiều điểm bán hàng Việt tại các địa phương, tạo điều kiện cho người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với hàng Việt.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, MTTQ các cấp và chính quyền địa phương tích cực huy động sức dân xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo gắn với thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Từ năm 2014 đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 740 tỷ đồng, để hỗ trợ cho các hộ nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ số tiền trên, MTTQ các cấp đã cất mới 9.825 căn nhà và sửa chữa 2.055 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh và sản xuất cho trên 1,4 triệu lượt hộ nghèo…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU