Vận động gần 2,25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

08/01/2019 - 15:11

 - Năm 2018, Hội Nông dân các cấp huyện Tri Tôn đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp trên 1,82 tỷ đồng và 1.190 ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông ở địa phương.

A A

Cụ thể, vận động cất mới và sửa chữa 6 cây cầu; nâng cấp 4km lộ giao thông nông thôn, bê-tông hóa 815m đường hẻm; trồng 4.800 cây xanh ở các xã: Lương Phi, An Tức và Tân Tuyến để tạo mỹ quan nông thôn. Ngoài ra, còn vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 429 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn đường nông thôn tại ấp Vĩnh Hòa (xã Lạc Quới), ấp Ninh Thuận và Ninh Lợi (xã An Tức).

Đến nay, huyện Tri Tôn có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh Gia, Tà Đảnh; xã Cô Tô đạt đô thị loại V. Các xã còn lại tiếp tục phấn đấu để đạt nông thôn mới.

ĐỨC TOÀN