Về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Định Thành

05/06/2024 - 06:28

Xã Định Thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, hoàn thành NTM nâng cao năm 2020 và là một trong hai xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh An Giang. Đến nay, xã Định Thành được công nhận đạt chuẩn “NTM kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất” năm 2023.

Bước vào giai đoạn thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu với những yêu cầu nâng cao hơn về các tiêu chí, xã xác định đây là việc làm không dễ dàng, nhiều khó khăn. Vì vậy, để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi diện tích đất sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang các loại cây trái, các mô hình chăn nuôi, thủy sản theo hướng tuần hoàn, an toàn sinh học… Đồng thời, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, thu hút doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân ngày càng nâng cao với mức thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 75 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2023; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,34%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 97%; hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt tỷ lệ gần 90%; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Định Thành được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất” năm 2023

Xã Định Thành hôm nay có sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất được tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, mang lại giá trị kinh tế cao. Xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Thực hiện Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, đến nay, xã duy trì, nâng chất đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu NTM; 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu NTM nâng cao và 6/6 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất.

Xã có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã là cây mít, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Đó là mô hình trồng mít Thái của cơ sở Nguyễn Hoàng có diện tích canh tác hơn 44ha, tổng doanh thu 10,88 tỷ đồng/năm, giá trị 1ha mít bình quân đạt 272 triệu đồng/ha/năm.

Địa phương có Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hòa Tân thành lập năm 2020 với 55 thành viên. Hiện nay, HTX nông nghiệp Hòa Tân đang phối hợp các thành viên trong HTX và nông dân trên địa bàn xã Định Thành cùng với chính quyền địa phương triển khai xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP với diện tích 50ha làm điểm và triển khai nhân rộng, nhằm hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Những năm qua, địa phương đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất nổi bật góp phần xây dựng NTM, như: Trồng sung trong nhà lưới, trồng chanh ứng dụng hệ thống tưới, trồng mãng cầu xiêm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nổi bật là mô hình nhân giống hoa trong nhà lưới ứng dụng hệ thống tưới phun sương diện tích 512m2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Thành Trần Thị Phong Lan nhấn mạnh: “Thời gian tới, địa phương chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; gắn sản xuất với thị trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả và gia tăng trên sản phẩm hướng đến mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Từ đó, người dân có điều kiện, đồng thuận cao để tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM; huy động hợp lý sức dân để chăm lo lợi ích chính đáng của dân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân huyện Thoại Sơn và xã Định Thành cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để xây dựng NTM hiệu quả, phát triển một cách bền vững hơn. Trong đó cần xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, theo phương châm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia thực hiện chương trình, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2023, xã Định Thành huy động nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện trên 15 tỷ đồng. Trong đó, vốn cộng đồng dân cư gần 2,6 tỷ đồng, chiếm 17,16%.

PHƯƠNG LAN