Vị thế và nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

15/02/2019 - 07:35

 - Cuối năm 2018, Tỉnh ủy tiến hành hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của tỉnh trong lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

A A

Ký kết chuyển giao hồ sơ, sổ sách, danh sách đảng viên của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tổ chức mới, vị thế mới

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng trong khối; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan (sở, ban, ngành đơn vị sự nghiệp), doanh nghiệp và đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối.

Việc hợp nhất 2 Đảng ủy Khối góp phần giảm bớt 1 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; giảm 4 cơ quan tham mưu giúp việc (tương đương 4 phòng, ban), 2 tổ chức đoàn thể (Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên); giảm 1 Bí thư Đảng ủy Khối, 2 ủy viên Ban Thường vụ, 3 cấp ủy viên chuyên trách, 4 trưởng ban, 4 trưởng phó đoàn thể, 4 biên chế. Giai đoạn mới hợp nhất, Đảng ủy Khối có 33 đảng ủy viên (16 đồng chí chuyên trách và 17 đồng chí kiêm nhiệm); 11 đồng chí trong Ban Thường vụ (9 đồng chí chuyên trách); 5 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối (1 Bí thư và 4 Phó Bí thư). Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí (1 chủ nhiệm, 5 phó chủ nhiệm và 1 ủy viên kiêm nhiệm). Số lượng phó chánh văn phòng và phó trưởng ban nhiều hơn quy định, nhưng không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó hiện có của các cơ quan trước khi hợp nhất. Tổng biên chế của cơ quan Đảng ủy Khối năm 2019 được giao 39 người. Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có trách nhiệm xây dựng lộ trình để đến hết năm 2020, số lượng và cơ cấu Đảng ủy viên, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra, cấp phó đúng theo quy định, có thể thực hiện trước thời gian quy định, khi đủ điều kiện.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2020, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ: “Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi hoan nghênh sự nỗ lực, quyết tâm, tích cực, chủ động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong xây dựng các đề án, thực hiện sáp nhập 2 Đảng bộ Khối cũ thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ mới thành lập có quy mô lớn, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Khi sáp nhập lại, Đảng bộ Khối có điều kiện, vị thế hơn, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao hơn, góp phần nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà”.

Nhiều nhiệm vụ lớn cần thực hiện

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019-2020, đơn vị phấn đấu 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới...; xây dựng 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên; xây dựng tổ chức đoàn thể cơ sở phân loại chất lượng đạt mức cao (từ 80-95%), không có tổ chức yếu kém; phát triển từ 250 đảng viên mới trở lên. Riêng năm 2019, Đảng bộ Khối phấn đấu mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, cử đảng viên học trung cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh; phát triển 200 đảng viên mới trở lên...

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Quốc Thái chia sẻ: “Đảng bộ Khối có thể đạt đến mức 8.000 đảng viên, bằng số lượng của 2 Đảng bộ huyện trong tỉnh. Từ thời điểm hợp nhất đến nay, các đồng chí trong đơn vị làm việc gấp 2-3 lần năng suất so với trước, hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, từ sắp xếp bộ máy tổ chức đến cơ sở vật chất. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến việc ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên; chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; rà soát, đối chiếu hồ sơ của 2 Đảng ủy Khối cũ... Tuy nhiên, đến Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối phải kiện toàn bộ máy, giảm 13 phó trưởng ban, tinh giản 5 biên chế. Đây là công việc hết sức quan trọng, cần phải giải quyết khéo léo, linh hoạt, phù hợp”.

“Thời gian tới, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ trong khối để trở thành 1 tổ chức hữu cơ, chặt chẽ, hoạt động thông suốt; chú ý sở trường, năng lực cống hiến của từng cá nhân, phát huy thế mạnh của các đồng chí kiêm nhiệm trong ban chấp hành. Cơ quan chuyên trách nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức, tác phong, đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cần phải trăn trở, suy nghĩ, tìm giải pháp vượt lên chính mình để tiếp tục phát triển; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân lưu ý.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

 

  • Hồ sơ năng lực công ty xây dựng
  • Dịch vụ thành lập công ty