Xã Kiến An phấn đấu đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

10/04/2019 - 06:53

 - Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa làm việc với UBND huyện Chợ Mới và xã Kiến An về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiến An.

A A

Đến nay, xã Kiến An đã hoàn thành 15 tiêu chí nông thôn mới, 45/49 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 78,95%). Bốn tiêu chí chưa đạt là: trường học, y tế, giáo dục và quốc phòng - an ninh. Để phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Kiến An tập trung thực hiện đạt các tiêu chí chưa đạt. Tăng cường mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%. Đặc biệt, đầu tư cơ sở vật chất 4 điểm trường để đạt tiêu chí trường học. Đồng thời, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội…

CHÂU AN