Xã Vĩnh Thành: Họp mặt Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer dịp Tết cổ truyền

25/01/2021 - 06:19

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thành (Châu Thành) vừa họp mặt Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer ấp Đông Bình Trạch, nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

A A

Các thành viên Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer ấp Đông Bình Trạch biểu diễn văn nghệ

Được thành lập từ năm 2002, Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer ấp Đông Bình Trạch có 45 thành viên, đến nay tăng lên trên 100 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi quý 1 lần, tại Văn phòng Ban nhân dân ấp hoặc tại nhà hội viên. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ kiến thức giúp phát triển kinh tế, phương pháp nuôi dạy con tốt; sinh hoạt văn hóa - văn nghệ; huy động vốn tiết kiệm hỗ trợ các thành viên nghèo, khó khăn phát triển sản xuất - kinh doanh, cải thiện cuộc sống gia đình.

TRUNG HIẾU