Rút ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường tránh Long Xuyên

Rút ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường tránh Long Xuyên