Châu Phú trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

23/01/2018 - 08:18

 - Chiều 22-1, Phó Bí thư Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm, điều động các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Châu Phú trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Mai Thị Bé Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Bổ nhiệm đồng chí Diệp Hoàng Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Điều động đồng chí Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giới thiệu bầu bổ sung vào Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều động đồng chí Lê Hoàng Vân, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động đồng chỉ Đoàn Văn Hiển, Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giới thiệu bầu bổ sung vào Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều động đồng chí Huỳnh Minh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ô Long Vĩ nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân huyện, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều động đồng chí Châu Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Phú nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Ô Long Vĩ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu đồng chí Châu Đức Thắng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã bầu giữ chức Chủ tich Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đào Hữu Cảnh, nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Bình Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng thời, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện vào Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2015- 2020.

MỸ LINH