Tập trung thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”

11/01/2018 - 01:00

 - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt chủ trì tại điểm cầu An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành phải có kế hoạch triển khai, có chương trình hành động cụ thể và kiểm tra để thực hiện tốt “Năm DV chính quyền”. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường phối hợp để làm tốt CTDV; chú trọng CTDV ở mọi vùng miền, người Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai tốt các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đặc biệt lưu ý, cán bộ làm công tác DV phải không ngừng tu dưỡng, tránh bệnh quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, tránh trên “nóng”, dưới lạnh” để thực hiện tốt CTDV trong tình hình mới...

HỮU HUYNH