4 điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác

17/01/2020 - 04:48

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhận định, năm 2019, việc nghiên cứu, học tập và làm theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả thiết thực, quan trọng, với 4 ưu điểm nổi bật.

A A

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, gắn với nội dung chuyên đề năm 2019 để tập trung giải quyết; xác định nội dung đột phá tập trung thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác.

Thứ hai, việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 526/KH-UBND của UBND tỉnh tiếp tục được phát huy, nổi bật là tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ...

Thứ ba, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường giữ vững khối đoàn kết nội bộ, ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Thứ tư, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được chú trọng thực hiện thường xuyên, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

TP. Long Xuyên đẩy mạnh xây dựng Khu dân cư Đại đoàn kết trên toàn địa bàn

Cụ thể, trong sinh hoạt thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị được giao đưa vào sinh hoạt hàng tháng, định kỳ tại chi bộ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, như: sinh hoạt chuyên đề; kể những mẩu chuyện về Bác, thảo luận, liên hệ thực tiễn, rút ra bài học cho bản thân, tập thể, gắn với kế hoạch phấn đấu, học tập và làm theo Bác nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phát huy những việc tốt, gương điển hình...

Trong việc làm theo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch năm 2019, xác định những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2019.

Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷAn Giang  Võ Anh Kiệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và định kỳ đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện.

Đồng thời, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm (như: đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục hành chính, khai thác khoáng sản...); nâng cao ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy và thực hành dân chủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Từ đó, những vấn đề tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hội bước đầu được giải quyết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước được củng cố, phát huy.

Ngoài ra, tỉnh tập trung làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là quan tâm đúng mức về chế độ, chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đề cao tính nêu gương, tính tiên phong của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện các mô hình hợp nhất tổ chức, nhất thể hóa chức danh ở cấp xã, huyện bước đầu mang lại kết quả tích cực, được cán bộ và nhân dân đồng tình, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, giảm được một số chức danh, tổ chức có chức năng tương đồng, nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu hợp lý hơn.

Kết thúc năm 2019, rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã đọng lại. Đó là hơn 35.000 giấy chứng minh nhân dân được chuyển phát nhanh đến tận nhà dân, đến tận nhà làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho hơn 800 trường hợp người già, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật không đi lại được. Hàng loạt khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác xóa nghèo, an sinh xã hội ở TP. Long Xuyên được thực hiện thắng lợi. Huyện Chợ Mới thành lập hội quán và tổ hợp tác trong vay vốn sản xuất, giúp vốn cho 527 nông dân với số tiền trên 29,2 tỷ đồng. Huyện Châu Thành vận động mua 24 xe chuyển bệnh, xe chuyên dùng ở các xã, thị trấn, trị giá trên 18 tỷ đồng. Ông Đoàn Văn Hổ (Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về đóng góp tích cực cho xã hội. Ngoài ra, còn có việc đóng góp ngày lương giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây trạm y tế, cầu, đường nông thôn; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học...

Mỗi mảnh ghép làm nên bức tranh toàn cảnh về học tập và làm theo Bác thêm phần ý nghĩa và tràn đầy tính nhân văn.

GIA KHÁNH