50 nông dân TX. Tịnh Biên tập huấn kỹ năng khởi nghiệp

17/05/2024 - 14:57

 - Sáng 17/5, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Hội Nông dân TX. Tịnh Biên tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho nông dân khởi nghiệp năm 2024.

Tham gia lớp tập huấn, 50 hội viên, nông dân ở TX. Tịnh Biên đã được báo cáo viên   Viện Biến đổi khí hậu Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cung cấp những kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh; định hướng những mục tiêu, phương pháp xác định mục tiêu SMART; giới thiệu, phân tích những ưu điểm, các yếu tố tác động của một số mô hình kinh doanh, thị trường tiềm năng của sản phẩm…

ĐỨC TOÀN