An Giang công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10

04/08/2020 - 08:57

 - Sáng 4-8, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, đã công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường phổ thông Dân tộc nội trú – THPT An Giang.

A A

Cụ thể, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu điểm chuẩn các lớp chuyên như sau: Toán (39,25), Toán (38,25) - Tin (32,75), Vật lý (40,5), Hóa (37,50), Sinh (35,25), Anh văn (38), Ngữ văn (35), Lịch sử (34,5), Địa lý (33). Có 351 thí sinh trúng tuyển.

Ngoài ra, có 86 thí sinh trúng tuyển vào các lớp không chuyên. Đây là số thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0 điểm; có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 29.50 điểm trở lên.

Đối với Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa điểm chuẩn các lớp chuyên như sau: Toán (35,00), Toán (29,25) - Tin (26,75), Vật lý (24,75), Hóa (34,25), Sinh (28.25), Anh văn (31,25), Ngữ văn (26.00), Lịch sử (24) - Địa lý (25,75). Có 345 thí sinh trúng tuyển.

 Ngoài ra, có 81 thí sinh trúng tuyển vào các lớp không chuyên. Đây là các thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0 điểm; có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 21.25 điểm trở lên.

Còn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT An Giang có 171 thí sinh trúng tuyển. Trong đó, thí sinh người dân tộc thiểu số có điểm chuẩn từ 20.00 điểm trở lên là 162 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh người dân tộc Kinh có điểm chuẩn từ 25.75 điểm trở lên có 9 thí sinh trúng tuyển.

HỮU HUYNH