An Giang đổi mới, sáng tạo trong công tác Hội Nông dân

15/01/2020 - 04:08

 - Đó là mục tiêu do Hội Nông dân tỉnh An Giang đề ra nhằm nâng chất các hoạt động công tác hội, tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

A A

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang xác định các mục tiêu quan trọng trong năm 2020 là kết nạp mới 9.000 hội viên, nông dân; đảm bảo 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, phương pháp công tác hội; phát triển 80.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 4 tỷ đồng; xây dựng 80 mô hình thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; vận động hơn 53.900 lượt hội viên tham gia bảo hiểm y tế…

Hội Nông dân tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện tốt 3 hoạt động đột phá trong năm 2020 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đủ sức thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 _ 14-10-2020).

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên xác định, để thực hiện tốt các mục tiêu trên cần có sự thống nhất, đoàn kết của toàn thể cán bộ, hội viên trong tổ chức hội song song với việc phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của nông dân An Giang thời hội nhập. Trong đó, các cấp hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia vào tổ chức đại diện cho giai cấp mình.

Tuy nhiên, phải giúp nông dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào tổ chức, từ đó tạo động lực xây dựng hội vững mạnh. Đồng thời, cần hướng dẫn nông dân tiếp cận với những mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là phải sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững, đưa phong trào đi vào chiều sâu, trở thành động lực cho quá trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cần huy động nông dân tham gia tích cực, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung phát triển các tổ hợp tác hoạt động ổn định, đủ điều kiện nâng lên thành hợp tác xã và chú trọng đến chất lượng chứ không chạy theo số lượng.

Đồng thời, cần có sự quan tâm, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp tại các địa phương làm cơ sở hình thành kinh tế tập thể trong những năm tới. Đặc biệt, các cơ sở hội cần rà soát, lựa chọn mô hình, các ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống, thế mạnh của địa phương.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân sẽ đóng vai trò hướng dẫn, xây dựng mối liên kết giữa hội viên, nông dân với doanh nghiệp, tổ hợp tác tạo thành mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và kết nối cung cầu, đảm bảo đầu ra cho nông dân.

Bên cạnh các mục tiêu trên, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu thực hiện tốt công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, phối hợp hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển kinh tế. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên khẳng định, với sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, hội viên toàn hệ thống, các cấp hội sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong năm 2020...

THANH TIẾN