An Giang tăng cường phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

30/11/2020 - 06:19

 - Để tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong việc phát huy dân chủ tại địa phương, đơn vị.

A A

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được triển khai thực hiện chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Theo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang, xác định việc tạo sự đồng thuận xã hội sẽ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, thời gian qua, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng thiết thực, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy đã tăng cường sự đồng thuận xã hội, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện đóng góp ngày công, vật chất cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng, nâng cấp nhiều công trình dân sinh; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cây mùa xuân”; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nỗ lực hoàn thành các công trình xây dựng...

Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Qua các buổi đối thoại đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nhiều tháng qua, từ cơ sở đến tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực được triển khai thực hiện, khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, thời gian qua, nhờ thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương... Bên cạnh đó, lề lối làm việc và tác phong công tác của cán bộ có chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”...

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị liên quan, phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên rà soát lại các quy chế, quy ước, hương ước trên tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra QCDC trong các loại hình, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong điều kiện bình thường mới. Đặc biệt, việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

THU THẢO