An Giang tập trung phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, năng động, hiệu quả

23/10/2020 - 13:50

 - Ngày 23-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, triển khai đề án đến năm 2025. Theo đó, từ nay đến năm 2025, tỉnh phấn đấu mỗi năm tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp 20.000 người; phấn đấu ít nhất 1 trường cao đẳng được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn trường chất lượng cao và có 2 trường trung cấp đạt chuẩn quy định. Trừ Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú thì các trường cao đẳng, trung cấp phấn đấu đến năm 2025 tự đảm bảo hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

A A

Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu thời gian tới các ngành, các cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác truyền thông, tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xu hướng đào tạo và mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức sắp xếp tinh gọn, năng động, hiệu quả.

Bên cạnh cần tập trung nâng cao chất lượng các trường, các nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật, tay nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới nội dung chương trình, giáo trình theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề nghiệp gắn với đơn đặt hàng, các mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

MỸ HẠNH