An Giang thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19 cấp độ cao hơn

22/03/2020 - 15:15

 - Ngày 22-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 118/TB-VPCP, ngày 21-3-2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp, nhân dân, nhất là các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện ở từng cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, như: tăng cường giao dịch trực tuyến, khuyến cáo người dân hạn chế đến những nơi công cộng, tập trung đông người (trên 50 người tại các đám cưới, đám giỗ), đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; tạm dừng các hoạt động liên quan đến các dịch vụ game online, karaoke (kể cả karaoke di động), massage, quán bar, vũ trường cho đến khi có thông báo mới; vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người. Các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.

Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu trong công tác tuyên truyền và tiếp nhận, phân loại, cách ly, điều trị: đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

Đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng. Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả người nước ngoài, kể cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ, ngày 22-3-2020. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh cả đường thủy và đường bộ, đường mòn, lối mở trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện cấp thị thực và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Sở Ngoại vụ tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ở nước sở tại. Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài khi về nước phải tuân thủ thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng, chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định.

 Thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào An Giang, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài quay về nước và các trường hợp đặc biệt cũng phải khai báo y tế, cách ly theo quy định. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly.

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao… có giấy xác nhận không dương tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp cho các trường hợp này (bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không thể về nước, phải tiếp tục ở lại làm việc).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  UBND các huyện, thị xã, thành phố và ngành y tế giám sát chặt chẽ theo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với các trường hợp trên khi làm việc tại An Giang.

UBND tỉnh yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố chủ động khẩn trương bố trí các khu cách ly tập trung, trong đó chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ sở vật chất thiết yếu; đồng thời chủ động bố trí thêm các khu cách ly tập trung để dự phòng trong trường hợp cấp thiết khi cần sử dụng hoặc tăng cường cho các huyện tuyến trên khi cần. Lưu ý, lựa chọn các địa điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không gần các khu đông dân cư, kịp thời báo cáo Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hỗ trợ. UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, phát hiện các đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, nhất là trong những người đã nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua, nhằm phát hiện sớm nguồn lây bệnh, người có nguy cơ để có giải pháp kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

HẠNH CHÂU