An Giang: Tiếp tục triển khai tốt chính sách và công tác dân tộc

27/01/2021 - 14:12

 - Ngày 27-1, Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng giấy khen 4 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

A A

Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Men Pholly trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh An Giang và Phòng Dân tộc các địa phương tiếp tục triển khai tốt chính sách và công tác dân tộc, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới, thúc đẩy phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhất là, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai kịp thời các chính sách đến với bà con hộ nghèo dân tộc để được hỗ trợ đất ở, nhà ở, học nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư phát triển ngành nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

THU THẢO