An Giang tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn

12/11/2020 - 14:31

 - Ngày 12-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

A A

Có 15 tập thể, 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020

Biểu dương kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Gắn kết các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với công tác xây dựng nông thôn mới nhằm mang lại hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề theo đơn đặt hàng. Tập trung đào tạo, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn đảm bảo theo yêu cầu phát triển ngành, nghề của địa phương và doanh nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại.

10 năm qua, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh An Giang tăng lên từng năm: năm 2010 là 34%, năm 2015 đạt 50%, năm 2020 đạt 65%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2010 đạt 23%, năm 2015 đạt 36%, năm 2020 đạt 60%. Tổng số lao động nông thôn được học nghề là 276.612 lao động, trong đó 147.369 người được hỗ trợ học nghề theo đề án, tổng số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo là 112.000 lao động; có 9.642 cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng... Toàn tỉnh có 32 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 2 trường cao đẳng (công lập), 5 trường trung cấp (công lập), 10 trung tâm và 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH